Publications

QUICK NUMBERS

1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


USD vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
 

latest publications

  • Quarterly Bulletin Q3 2014 no. 142 EN
  • Monthly Bulletin December 2014 no. 247 AR
  • Quarterly Bulletin Q2 2014 no. 141 EN
  • Monthly Bulletin November 2014 no. 246 AR