Publications

QUICK NUMBERS

1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


USD vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
 

latest publications

  • Monthly Bulletin February 2014 no. 237 AR
  • Quarterly Bulletin Q3 2013 no. 138 EN
  • Monthly Bulletin January 2014 no. 236 AR
  • Monthly Bulletin December 2013 no. 235 AR