Publications

QUICK NUMBERS

1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


USD vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
1507.5


US$ vs. LBP mid
 

latest publications

  • Monthly Bulletin February 2016 no. 261 AR
  • Monthly Bulletin January 2016 no. 260 AR
  • Quarterly Bulletin Q3 2015 no. 146 EN
  • Monthly Bulletin December 2015 no. 259 AR